Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 1er Trimestre 2022

MIR Autorizado

Reporte PDF

2E006C1 - 1er Trimestre
MIR Autorizado Reinserción

clic para abrir

2E008C1 - 1er Trimestre
MIR Autorizado Investigación

clic para abrir

2E081C1 - 1er Trimestre
MIR Autorizado CEAVE

clic para abrir

2E082C1 - 1er Trimestre
MIR Autorizado Atención a Mujeres Victimas del Delito

clic para abrir

2E121C1 - 1er Trimestre
MIR Autorizado FASP Operación

clic para abrir

2K015D1 - 1er Trimestre
MIR Autorizado FASP Inversión

clic para abrir

2P001L1 - 1er Trimestre
MIR Autorizado Control

clic para abrir

2P011L1 - 1er Trimestre
MIR Autorizado Coordinación

clic para abrir

2P012L1 - 1er Trimestre
MIR Autorizado Administración de Recursos (SESESP)

clic para abrir

2K158D1 - 1er Trimestre
MIR Autorizado Infraestructura

clic para abrir