1

1er Trimestre 2022

Enero 2022

MIR

POA

H. Congreso

2E006C1 - MIR Reinserción

clic para abrir

2E006C1 - POA Reinserción

clic para abrir

2E006C1 - H. Congreso Reinserción

clic para abrir

2E008C1 - MIR Investigación

clic para abrir

2E008C1 - POA Investigación

clic para abrir

2E008C1 - H. Congreso Investigación

clic para abrir

2E082C1 - MIR Atención a Mujeres Victimas del Delito

clic para abrir

2E082C1 - POA Atención a Mujeres Victimas del Delito

clic para abrir

2E082C1 - H. Congreso Atención a Mujeres Victimas del Delito

clic para abrir

2E081C1 - MIR CEAVE

clic para abrir

2E081C1 - POA CEAVE

clic para abrir

2E081C1 - H. Congreso CEAVE

clic para abrir

2E121C1 - MIR FASP Operación

clic para abrir

2E121C1 - POA FASP Operación

clic para abrir

2E121C1 - H. Congreso FASP Operación

clic para abrir

2K015D1 - MIR FASP Inversión

clic para abrir

2K015D1 - POA FASP Inversión

clic para abrir

2K015D1 - H. Congreso FASP Inversión

clic para abrir

2P001L1 - MIR Control

clic para abrir

2P001L1 - POA Control

clic para abrir

2P001L1 - H. Congreso Control

clic para abrir

2P011L1 - MIR Coordinación

clic para abrir

2P011L1 - POA Coordinación

clic para abrir

2P011L1 - H. Congreso Coordinación

clic para abrir

2P012L1 - MIR Administración de Recursos (SESESP)

clic para abrir

2P012L1 - POA Administración de Recursos (SESESP)

clic para abrir

2P012L1 - H. Congreso Administración de Recursos (SESESP)

clic para abrir

2K158D1 - MIR Infraestructura

clic para abrir

2K158D1 - POA Infraestructura

clic para abrir

2K158D1 - H. Congreso Infraestructura

clic para abrir
Febrero 2022

MIR

POA

H. Congreso

2E006C1 - MIR Reinserción

clic para abrir

2E006C1 - POA Reinserción

clic para abrir

2E006C1 - H. Congreso Reinserción

clic para abrir

2E008C1 - MIR Investigación

clic para abrir

2E008C1 - POA Investigación

clic para abrir

2E008C1 - H. Congreso Investigación

clic para abrir

2E082C1 - MIR Atención a Mujeres Victimas del Delito

clic para abrir

2E082C1 - POA Atención a Mujeres Victimas del Delito

clic para abrir

2E082C1 - H. Congreso Atención a Mujeres Victimas del Delito

clic para abrir

2E081C1 - MIR CEAVE

clic para abrir

2E081C1 - POA CEAVE

clic para abrir

2E081C1 - H. Congreso CEAVE

clic para abrir

2E121C1 - MIR FASP Operación

clic para abrir

2E121C1 - POA FASP Operación

clic para abrir

2E121C1 - H. Congreso FASP Operación

clic para abrir

2K015D1 - MIR FASP Inversión

clic para abrir

2K015D1 - POA FASP Inversión

clic para abrir

2K015D1 - H. Congreso FASP Inversión

clic para abrir

2P001L1 - MIR Control

clic para abrir

2P001L1 - POA Control

clic para abrir

2P001L1 - H. Congreso Control

clic para abrir

2P011L1 - MIR Coordinación

clic para abrir

2P011L1 - POA Coordinación

clic para abrir

2P011L1 - H. Congreso Coordinación

clic para abrir

2P012L1 - MIR Administración de Recursos (SESESP)

clic para abrir

2P012L1 - POA Administración de Recursos (SESESP)

clic para abrir

2P012L1 - H. Congreso Administración de Recursos (SESESP)

clic para abrir

2K158D1 - MIR Infraestructura

clic para abrir

2K158D1 - POA Infraestructura

clic para abrir

2K158D1 - H. Congreso Infraestructura

clic para abrir
Marzo 2022

MIR

POA

H. Congreso

2E006C1 - MIR Reinserción

clic para abrir

2E006C1 - POA Reinserción

clic para abrir

2E006C1 - H. Congreso Reinserción

clic para abrir

2E008C1 - MIR Investigación

clic para abrir

2E008C1 - POA Investigación

clic para abrir

2E008C1 - H. Congreso Investigación

clic para abrir

2E082C1 - MIR Atención a Mujeres Victimas del Delito

clic para abrir

2E082C1 - POA Atención a Mujeres Victimas del Delito

clic para abrir

2E082C1 - H. Congreso Atención a Mujeres Victimas del Delito

clic para abrir

2E081C1 - MIR CEAVE

clic para abrir

2E081C1 - POA CEAVE

clic para abrir

2E081C1 - H. Congreso CEAVE

clic para abrir

2E121C1 - MIR FASP Operación

clic para abrir

2E121C1 - POA FASP Operación

clic para abrir

2E121C1 - H. Congreso FASP Operación

clic para abrir

2K015D1 - MIR FASP Inversión

clic para abrir

2K015D1 - POA FASP Inversión

clic para abrir

2K015D1 - H. Congreso FASP Inversión

clic para abrir

2P001L1 - MIR Control

clic para abrir

2P001L1 - POA Control

clic para abrir

2P001L1 - H. Congreso Control

clic para abrir

2P011L1 - MIR Coordinación

clic para abrir

2P011L1 - POA Coordinación

clic para abrir

2P011L1 - H. Congreso Coordinación

clic para abrir

2P012L1 - MIR Administración de Recursos (SESESP)

clic para abrir

2P012L1 - POA Administración de Recursos (SESESP)

clic para abrir

2P012L1 - H. Congreso Administración de Recursos (SESESP)

clic para abrir

2K158D1 - MIR Infraestructura

clic para abrir

2K158D1 - POA Infraestructura

clic para abrir

2K158D1 - H. Congreso Infraestructura

clic para abrir